© KaVeHa Administratieve Dienstverlening 2020
Diensten
aangesloten bij
Administratie en Belastingen Wij kunnen voor u uw volledige administratie verzorgen. Een keer per maand levert u bij ons alle bedrijfsgegevens in en wij verwerken die volgens de wettelijke regels. Wij doen voor u de aangifte Omzetbelasting, wij stellen de jaarrekening op en doen de aangifte Inkomstenbelasting en bij een BV de aangifte Vennootschapsbelasting. Ook is het mogelijk dat u zelf de gegevens verwerkt in het boekhoudprogramma Snelstart. (of een ander door ons goedgekeurd boekhoudpakket). Een keer per jaar controleren wij de hele administratie, stellen we de jaarrekening op en doen we de aangifte Inkomstenbelasting en bij een BV de aangifte Vennootschapsbelasting. Verder zijn er nog allerlei tussenvormen te bedenken, geheel gericht op uw wensen. De enige eis die wij stellen is dat er een professioneel product ontstaat. Salarisadministratie Uw salarisadministratie kan ook verzorgd worden door ons. Hierbij denken we met u mee en zorgen we ervoor dat uw medewerkers over de afwikkeling van hun salaris in ieder geval niet te klagen hebben. Uiteraard verzorgen we dan ook voor u alle contacten met de belastingdienst (aangifte loonheffing) en andere instanties. Second Opinion Wellicht bent u niet helemaal zeker of uw huidige administratiekantoor of accountant uw zaken optimaal en naar tevredenheid behartigt. In dat geval bieden wij u de mogelijkheid om uw administratie en belastingzaken door ons te laten doorlichten. U heeft daarmee een second opinion in handen, waarbij het geheel aan u is wat u daarmee wilt doen. Rapportages Indien u dat wenst is het mogelijk om per maand of kwartaal een financiële rapportage op te stellen. Dit kan als ondersteuning dienen voor een beter inzicht in uw bedrijfsvoering.